40 χρόνια
εξέλιξης

Συνθετικά
κουφώματα

Σημαντικά χαμηλότερο κόστος,
άριστες θερμοηχομονωτικές
ιδιότητες και εξαιρετική σχέση
ποιότητας προϊόντος και τιμής.

Πλεονεκτήματα
και οικονομία SYNCO

Μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, της θέρμανσης
και ψύξης, αλλά και μείωση
της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Τοποθετήσεις μόνο από εξειδικευμένα πιστοποιημένα συνεργεία με βάση το "SYNCO plus" protocol (+CO2- IQMS System)

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες,
που αναθέτουν την κατασκευή
και τοποθέτηση κουφωμάτων
σε τρίτους.

Οι πελάτες μας
Νέα
Δίκτυο
Πωλήσεων
Εξοικονομώ
κατ' οίκον
Γίνετε συνεργάτες
της Synco
Αναζήτηση
Προσωπικού