Αναζήτηση Προσωπικού

Γίνε μέλος της ομάδας μας!

Αναζητούμε προσωπικό για το Τμήμα Παραγωγής

Προϋπόθεση οι τεχνικές γνώσεις στον τομέα της Μηχανολογίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ