Πιστοποιήσεις Προϊόντων

Η SYgreenHouseNCO για το περιβάλλον και οι πιστοποιήσεις της

Τα συνθετικά κουφώματα SYNCO είναι ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, βάσει της σύμβασης “Greenline” την οποία ακολουθεί η Κömmerling.

Η εκτεταμένη μόλυνση, το ενεργειακό πρόβλημα, η μαζική καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η «τρύπα» του όζοντος, είναι κάποιες από τις αιχμές της επικείμενης οικολογικής καταστροφής που ανάγκαgreenline-Logoσε κυβερνήσεις, κοινωνικούς φορείς, αλλά και απλούς ανθρώπους να προβληματιστούν σοβαρά αρχίζοντας να μελετούν σε βάθος του φυσικούς και βιολογικούς νόμους και να παίρνουν κάποια μέτρα για την επαναφορά της φυσικής ισορροπίας.

Τα προϊόντα νέας τεχνολογίας της SYNCO A.E. χαρακτηρίζονται από σύγχρονους και φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές. Πέρα όμως από την εξοικονόμηση ενέργειας και την καθιέρωση ιδιαίτερης οικολογικής ευθύνης, η SYNCO υιοθετεί την ευρωπαϊκή οδηγία για τα δομικά υλικά 89/106/ΕΕC και το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-1 παρέχοντας CE στα προϊόντα της και δηλώνοντας συμμόρφωση προς την κείμενη ευρωπαϊκή οδηγία.